Dag: 14 maj, 2020

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt att Hönö vårdcentral tillfälligt stänger sin kvälls- och helgjour i perioden 1/6 – 31/8. Stängningen föranleds av ett minskat söktryck under jourerna samt en förväntat ökad svårighet att bemanna dessa. Hönö vårdcentral kommer åter ha kväll- och helgjour fr o m onsdagen den 2 september 17.00.