Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om fortsatt stängning av Hönö vårdcentrals kvälls- och helgjour i perioden 1/1 – 30/6. Stängningen föranleds av ett minskat söktryck under jourerna samt en förväntat ökad svårighet att bemanna dessa. Patienter hänvisas till Hisingsjouren, Virvelvindsgata 8A, som nås på 031-747 9550