Anders

Patienter med nydebuterade milda symtom som varat i minst 24 timmar och som är osäkra på om de är smittbärare kan nu boka provtagning hos sjuksköterska på 031-7127660. Provsvar kan i nuläget dröja 3-5 dagar pga hög belastning på laboratoriet och patienter utan symtom ombeds därför att inte i onödan boka tid för provtagning.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt att Hönö vårdcentral tillfälligt stänger sin kvälls- och helgjour i perioden 1/6 – 31/8. Stängningen föranleds av ett minskat söktryck under jourerna samt en förväntat ökad svårighet att bemanna dessa. Hönö vårdcentral kommer åter ha kväll- och helgjour fr o m onsdagen den 2 september 17.00.

Västra Götaland har beslutat att planerad vård för patienter äldre än 70 år skall återupptas. Detta innebär att vi nu kommer kalla till provtagning inför årsbesök igen. Som tidigare gäller att personer med förkylningssymtom inte skall komma till vårdcentralen.

Vi vill påminna alla föräldrar med barn som har tid för besök på BVC att avstå från sitt besök om barnet eller någon av föräldrarna är förkylda. Kontakta BVC för ombokning av tid. Anders Palmgren Verksamhetschef

Om du planerar att söka på vårdcentralen för luftvägsbesvär, hosta och feber vill vi att du ringer oss först för att boka tid på 031-7127660. Vanliga förkylningar och influensa behandlas enligt råden på 1177 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/infektioner/forkylning-och-influensa/influensa/ Om du varit i något av riskområdena som pekas ut av Folkhälsomyndigheten och har symtom skall du ring 1177 för …

Coronavirus eller Influensa? Läs mer »

Se annonsen här…