Barnhälsovård

Vår målsättning är att främja barnens hälsatrygghet och utveckling

Detta gör vi genom

  • att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
  • att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Vi följer barnhälsovårdens program från barnets födsel till att barnet fyller 6 år. Vi erbjuder råd och stöd kring föräldraskap, amning, mat, sömn, sjukdomar och allt som rör ditt barns hälsa och utveckling.

Vi gör hembesök till alla nyblivna föräldrar.
 

Vaccination

Vi vaccinerar enligt det nationella barnvaccinations-programmet och har spetskompetens även vad gäller infektionssjukdomar, resemedicin och vaccination. Kom in så ser vi över vaccinationsskyddet för ditt barn inför kommande resor!    

Vid sjukdom

Vi vill skapa en trygghet för dig som förälder och därmed trygghet för ditt barn.

Om du önskar bedömning eller rådgivning av ditt barn utanför ramarna för BVC är du välkommen att kontakta vårdcentralen för bokning av läkartid.

Vi har även sjukvårdsrådgivning på telefon 031-7127660 varje dag. Välj knappval 4 för att tala med BVC sköterska.