PCR-test endast för vårdpersonal

Från och med onsdag 9/2 ändras provtagningsrekommendationerna.

Detta innebär att endast personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg skall testa sig vid misstänkt covidinfektion.

Provtagning av allmänheten kommer fortsättningsvis endast att ske på ordination av läkare.

Har du milda symtom skall du inte testa dig. För mer info se 1177.se