Akuttid

Alla akuttider bokas via vårt telefonsystem TeleQ på nr 031-712 76 60 samma dag som du önskar få läkarbedömning. Du får då tala med en erfaren sjuksköterska som hjälper dig. 

Tiderna bokas efter rådgivning och bedömning. 

Akuttiden du får är preliminär. Det kan bli väntetid ifall en patient blir kraftigt försämrad. 

Akuttiden är cirka 15 min och är anpassad för nytillkomna besvär eller kroniska besvär som blivit akut försämrade senaste veckan  

  • halsont
  • urinvägsinfektion
  • feber
  • hudbesvär
  • enklare sårskador och stukningar
  • psykisk ohälsa

Du kan bara boka tider för samma dag via vår telefonväxel. 

 

Vid allvarlig skada eller sjukdom som:
   • större blödningar 
   • akuta bröstsmärtor 
   • andnöd 
   • benbrott 
   • djupa sårskador 
   • svåra allergiska reaktioner

Ring 112 eller åk till närmaste sjukhus.


 

Allmän mottagning

För telefonrådgivning hos sjuksköterska, tidsbeställning till distriktssköterska samt bokning av allmänbesök till läkare är du välkommen att ringa 031-712 76 60. 

För mer information om våra mottagningar se under Våra mottagningar

Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen som är öppen dygnet runt på telefon 1177.

 

Stetoskop