Boka tid

Antikroppstest

Från och med den 28 september kan vi erbjuda antikroppstest för att undersöka om Du har antikroppar mot Covid-19. Detta görs genom ett enkelt blodprov som skickas på analys. Svaret meddelas Dig via 1177 efter 3-5 dagar. För att ta provet skall Du haft symtom som kan tyda på Covid-19 men nu vara symtomfri sedan 3 veckor. Provtas enbart på vuxna. Barn under 18 provtas efter bedömning av läkare.

För att minska risken för smittspridning måste Du boka tid för provtagning vilket Du enklast gör i vår Webbtidbok som du når  här

Provtagningen kostar 160 kronor.

Välkommen

Influensavaccination

Den 3 november påbörjar vi årets vaccination mot säsongsinfluensan 2020. Vi börjar som vanligt med de patienter som tillhör någon av riskgrupperna.

Uppdatering 20-11-13: På grund av begränsad tillgång har Smittskydd Västra Götaland beslutat att skjuta på starten vaccinationskampanjen för icke riskgrupp-patienter. Vi återkommer så snart vi har mer information.

För att minska risken för smittspridning i samband med vaccinationen måste Du boka tid för vaccination i förväg. Klicka här för att boka.

Vid vaccinationstillfället skall du använda ingången på baksidan av vårdcentralen. Där möts du av en sköterska som registrerar dig och tar emot din Vaccinationsblankett som Du fyllt i hemma. Blanketten finns också att hämta i receptionen.

Vaccinationen sker i distriktssköterskans rum och det är bra om du förbereder Dig genom att ta av ytterkläder och lätta på kläderna. Efter att Du fått Din spruta ber vi Dig  använda personalutgången längst ner i korridoren.

Vaccinationen är gratis för patienter som tillhör riskgrupperna.

Välkommen!

Akuttid

Alla akuttider bokas via vårt telefonsystem TeleQ på nr 031-712 76 60 samma dag som du önskar få läkarbedömning. Du får då tala med en erfaren sjuksköterska som hjälper dig. 

Tiderna bokas efter rådgivning och bedömning. Akuttiden du får är preliminär. Det kan bli väntetid ifall en patient blir kraftigt försämrad. Akuttiden är cirka 15 min och är anpassad för nytillkomna besvär eller kroniska besvär som blivit akut försämrade senaste veckan, till exempel:

Vid allvarlig skada eller sjukdom som:

Ring 112 eller åk till närmaste sjukhus.

Välkommen att lista dig hos oss!

Genom att lista Dig och Din familj hos oss får Du bättre kontinuitet i dina kontakter med vårdcentralen och BVC. Dessutom lär vi känna varandra vilket innebär större trygghet för Dig som patient. 

Lista Dig via 1177.se Vårdguidens e-tjänster eller kom in på vårdcentralen så hjälper vi Dig. 

Välkommen!

Webp.net-resizeimage (17)
marketing-office-working-business-33999

Allmänmottagning

För telefonrådgivning hos sjuksköterska, tidsbeställning till distriktssköterska samt bokning av allmänbesök till läkare är du välkommen att ringa 031-712 76 60. 

Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen som är öppen dygnet runt på telefon 1177.

För mer information om våra mottagningar se under Våra mottagningar