Vanliga frågor & svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna som vi får, om Du fortfarande undrar över något så tveka inte på att kontakta oss.

OM HÖNÖ VÅRDCENTRAL

Du kan lista dig hos oss på Hönö vårdcentral antingen via 1177.se e-tjänster eller genom att komma in på vårdcentralen.

Ja, alla är välkomna att besöka Hönö Vårdcentral.

Vi erbjuder fast läkarkontakt till de patienter som önskar det. Kontakta oss via telefon 031-7127660 eller via  chatten för att göra ditt val. För mer info se 1177.se

 

MEDICIN & PROVER

Detta är något som du och din läkare kommer överens om vid läkarbesöket. Vanligt är att Du inte meddelas om proverna eller röntgen inte visar något. Du som ändå vill veta är givetvis välkommen att ringa vår sjuksköterska. Om lab eller röntgen visar något som behöver diskuteras meddelas du vid återbesök till läkare, per telefon eller brev av läkare. Telefonnummer och öppettider finner du här på vår hemsida.

För medicinsk rådgivning är du välkommen att ringa oss på 031-7127660 dagtid 8-17 eller chatta med oss. Du hittar chatten ner till höger på sidan. 1177 erbjuder rådgivning dygnet runt på telefon 1177 eller på 1177.se

PRISER & FRIKORT

Vi använder oss av Västra Götalandsregionens e-frikort. Detta innebär att vi lägger in Ditt besök i samband med att Du betalar i kassan. När du kommit upp i frikortsbeloppet på 1400 kronor är Du berättigad till fria besök. 
E-frikortet gäller ett år fr o m första läkarbesöket. 

 • Läkarbesök när du är listad hos oss :100 kr.

 • Läkarbesök hos vårdcentral som du inte inte är listad på: 300 kr.

 • Besök till sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog, på vald vårdcentral: 50 kr. (på annan vårdcentral: 100kr)

 • Barn och ungdomar under 20 år: gratis

 • Patienter över 85 är gratis.
 • Hembesök, när du är listad hos oss: hembesökstillägg 100kr utöver kostnaden för besöket.

 • Högkostnadsskydd vid uthämtning av medicin på apotek: 2850 kr

 • Uteblivet besök: lägst 100 kronor.

Du kan betala kontant eller med bank- och kreditkort.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-vastra-gotaland/

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Nedsatt avgift för remissbesök gäller inte. För avgiftsfria besök och för besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.Målsman debiteras då patienten ej är myndig.

Nej. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 20 år gratis. Vid uteblivet besök debiteras dock målsman. 

Frikort gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog. Om du har rätt till så kallad nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling eller tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får du räkna in även dessa patientavgifter.

Frikort täcker inte allt. Det täcker till exempel inte:

 • vaccinationer
 • förebyggande vård, till exempel mammografikontroll och gynekologisk hälsokontroll
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för intyg
 • kostnader för journalkopia
 • resa med ambulans

NPÖ – Nationell patientöversikt

Detta innebär att vissa uppgifter i Din patientjournal görs tillgängliga för andra vårdgivare, såsom journalanteckningar och diagnoser. Med Ditt samtycke, kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för Din vård.

Du kan när som helst stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra Din journal-eller delar av den. Kontakta personalen för mer information kring NPÖ och dess betydelse.

Fick du inte svar på din fråga?

Välkommen att lista dig hos oss!

Genom att lista Dig och Din familj hos oss får Du bättre kontinuitet i dina kontakter med vårdcentralen och BVC. Dessutom lär vi känna varandra vilket innebär större trygghet för Dig som patient. 

Lista Dig via 1177.se e-tjänster eller kom in på vårdcentralen så hjälper vi Dig.

Välkommen!

Webp.net-resizeimage (17)

Chatta med oss

Nu kan Du kontakta oss dygnet runt med frågor och få svar under våra öppettider 8-17. När vi har mycket att göra kan det hända att Du inte får svar på en gång men vi gör allt för att Du skall få svar under dagen.