Sjukdomar

Läs om de vanligaste sjukdomarna att vaccinera sig mot

Bakterie som utsöndrar ett gift som påverkar cellerna i luftvägar och hjärta. Hjärtsäcksinflammation och förlamningar i svalget  kan uppstå med i värsta fall dödlig utgång.
Sjukdomen finns idag i olika delar i världen, tex Ryssland och de Baltiska Staterna.

ETEC-diarré är den vanligaste orsaken till turistdiarré och den vanligaste komplikationen på resan.

Virus orsakad av mygga. Ger feber, huvudvärk, muskelvärk, illamående och kräkningar. Under en period kan den drabbade må bättre, men sedan utvecklas gulsot, njurpåverkan och lättblödlighet.
Förekommer i Afrika och Sydamerika

Allvarligt virus orsakad av mygga som ger upphov till hjärnhinneinflammation. Hög utbredning i Sydostasien.

Virusinfektion som smittar via förorenat vatten och födoämnen och ger upphov till leverinflammation som det kan ta lång tid att hämta sig från.

Virusinfektion som smittar via blod och slemhinnor. Dvs genom sexuella relationer eller  sjukvård med dålig standard, där det råder brist på engångsmaterial. Dessa faktorer kan ge upphov till leverinflammation som kan bli kronisk.

En akut diarrésjukdom orsakad  av bakterien Vibrio cholerae. Smittas via förorenat vatten eller dåligt tillagad mat.

Tyfoidfeber är en akut fortlöpande tarminfektion orsakad av en form av salmonella som ger upphov till blodiga diarréer.

Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar som luftvägs, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande 

Virus som smittar via förorenad mat och dryck. Delar av kroppen förlamas. Om andningsmuskulaturen förlamas kan sjukdomen få dödlig utgång.

Virus som smittar person som varit utsatt för bett, saliv på slemhinnor eller färska sår av ett rabiessmittat djur. Tex hund, katt eller fladdermus mfl.

Bakterier som normalt finns i marken, kan växa till i sår och bilda ett gift som påverkar nerver. Kramper, hjärtklappning och svettningar kan uppstå.

Tick-Borne-Encephalitis vilket betyder fästingöverförd hjärninflammation och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. TBE-viruset finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, Åland och längs ostkusten i Sverige. Vidare finns fall från Lidköpingstrakten och norr om Kungälv (se karta). Årligen insjuknar i Sverige knappt 200 personer. Smittrisk föreligger också vid längre tids vistelse i Östeuropa samt på vissa ställen i Österrike. Sjukdomen förekommer troligen ej utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan. Vaccination rekommenderas endast till personer som längre tid (månader) vistas ute i naturen i riskområden (vid mycket tät ”naturkontakt” kan vaccination vara motiverad även vid kortare vistelse). Vaccinationen omfattar flera injektioner och bör inledas minst ett halvt år innan smittrisken. En utmärkt hemsida om fästingar och TBE är fästing.nu.

 Smittskyddsinstitutet om TBE

Ca 2 miljoner människor dör av malaria varje år. Det finns 4 olika typer av malariaparasiter, men bara en som är dödlig, den s k falciparumparasiten. Denna finns i de flesta tropiska områden och är den vanligaste i Afrika. Det är denna parasiten som är den vanligaste bland svenskar som insjuknar i malaria.

Sjukdomen förorsakas av en mikroskopiskt liten blodparasit som överförs till männsikor vid stick av malariamyggor. Dessa myggor är tysta och sticker främst när det skymmer.
Symtom på malaria är feber, huvudvärk ont i kroppen och svettningar. Diarré och hosta kan också förekomma.

Chatta med oss

Nu kan Du kontakta oss dygnet runt med frågor och få svar under våra öppettider 8-17. När vi har mycket att göra kan det hända att Du inte får svar på en gång men vi gör allt för att Du skall få svar under dagen.