Det här kan vi hjälpa Dig med

Hos oss kan Du få hjälp med både kroppens och själens problem. Dessutom kan vi hjälpa dig och stödja dig i olika viktiga livsfrågor. Det enda Du behöver göra för att få tillgång till detta är att lista Dig hos oss. Lista Dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kom in så hjälper vi Dig! 

Läkarmottagning

Vi som arbetar här är specialistläkare och ST-läkare. Vi bedömer, utreder och behandlar alla sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Om det finns behov remitterar vi dig till annan specialist. Helhetssyn och personlig kännedom om patientens vardag underlättar den medicinska bedömningen. Boka tid här!

Distriktsköterskemottagning

Vi kan hjälpa Dig med det mesta inom sårvård, omläggningar, injektioner, hudbesvär, blodtrycksmätning, inkontinenshjälpmedel samt läkemedelsdelning. Vi har tidbokade besök vardagar 9-17. Boka tid här!

Psykologmottagning

Vår psykolog erbjuder psykologisk rådgivning samt ångest- och depressionsbehandling som anpassas efter Dina behov. Fokus ligger på att förhindra utveckling av kroniska besvär och sjukskrivning. Boka tid här! Eller direkt på telefon 712 7674. 

Kol och astmamottagning

Vår specialistsjuksköterska utreder, behandlar och följer upp Dig som har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och astma. Boka tid här!

Diabetesmottagning

Vår specialistsjuksköterska utreder och följer upp dig som löper ökad risk för att få eller har diabetes. Dessutom erbjuder vi utbildning för patienter och anhöriga om sjukdomen diabetes, vikten av balanserad kost och motion samt om läkemedel som t.ex. insulin. Boka tid här!

Rökavvänjning

Vår specilistsjuksköterska hjälper Dig att lyckas! Boka tid här!

Provtagning

Drop-in måndag till fredag 8-11. All provtagning skall vara ordinerad av läkare. 

Fasteprov

Ingen fast eller flytande föda efter 22.00 dagen innan provtagning. För mer information se 1177.se

Urinprov

Provet skall tas direkt efter uppvaknandet. För mer information se 1177.se

Sköldkörtelprov eller läkemedelsanalys

Provet skall tas innan morogondosen. Vid kvällsmedicinering hoppas denna över kvällen inann provtagning.